2003

Prezimovali sme tréningmi v pivnici na Tolstého. Odohrali sme aj prvý zimný halový turnaj Golden Boule v Prahe, Slovenská federácia bola prijatá do Svetovej federácie a Európskej konfederácie. Novým domovom sa stala prezidentská záhrada, kde v tom roku SLOPAK usporiadal veľa znamenitých turnajov.

Rok 2003 zažil ako prvý aj kvalifikačné turnaje na MS trojíc v Ženeve a ME žien v Raastadte. Víťazný tím bol zo SLOPAK-u Sobolič Milan, Toman, Šedivý Ľubomír a ako náhradník Šedivý Ivan a toto boli zároveň historicky prví reprezentanti Slovenska v petangu. A u žien Jarunková, Snopová (SLOPAK), Lazarová (PkBa) a ako náhradníčka cestovala Krchňáková (SLOPAK). Toto družstvo dosiahlo zatiaľ historicky najlepšie umiestnenie slovenského tímu na MS a ME, obsadili 9-12 miesto.

Po nábore na školách sa juniorská reprezentácia štartujúca na MS juniorov v Brne skladala výlučne z hráčov SLOPAK-u, Slobodová, Mengerová, Lazarčík, Ruttkay.

V tom roku sa nám podarili usporiadať aj medzinárodné turnaje. Prvý a najväčší sa konal v Piešťanoch pod názvom BK Group cup. Tu okrem domácich štartovali aj družstvá z Poľska a Čiech.

Stali sme sa aj zakladateľmi MPG petang ligy družstiev, ktorá bola odrazovým mostíkom pre nové kluby a hráčov. Na jeseň roku 2003 sa prezidentom SFP stal náš vrchný radný Ľubomír Šedivý a Bruno Fernandez sa stal šéfom marketingovej komisie prezídia SFP.