2002

Starovek nastal v máji 2002, keď Francúzsko-Slovenská obchodná komora oznamovala pre svojich členov 1. oficiálny petangový turnaj na Slovensku. Hralo sa na tráve, cca 200 m od súčasného Národného bouledromu. Ako jediní nečlenovia sa zúčastnili dve rodiny a konečné poradie tohoto turnaja bolo 1.Šediví Ľubomír, Tomáš a Ivan, 2. Toman Miro, Braňo a Tomanová Blanka. Medzi účastníkmi a dodávateľom trofeje bol ďalší dôležitý človek histórie slovenského petangu, francúzsko-španielsky Slovák Bruno Fernandez.. Stretli sme tam aj vtedajšiu prezidentku SFP Janu Lazarovú. Víťazov čakala cesta na turnaj Ricard Cup do Prahy, kde sa udiali dve dôležité veci:

 1. Rodina Šedivých zistila, že sa o petangu treba veľa učiť a preto sa vrhla do propagácie tohoto nádherného športu plnou parou.
 2. Uskutočnilo sa základné zasadnutie nadšencov slovenského petangu, ktoré dalo nový smer napredovania tohoto športu u nás.

Prvé tréningy až do septembra 2002 boli na škvarovom futbalovom ihrisku ŠK Matador, kde sa uskutočnil aj prvý turnaj o pohár SNP. Začala sa hrávať slovenská petangová liga jednotlivcov, na ktorej sa objavovali mnohé neskôr známe tváre. Prvý ročník si podelili víťazstvo Tomáš “ Lasky“ Šedivý a Miro Toman. Petang sa pozvoľne presúval k horárni v Horskom parku. Zdokonaľovali sme sa aj na turnajoch v Čechách, kde slovenský petang mal veľmi kladnú odozvu.

2.10.2002 je dátum, kedy sa začal novovek najväčšieho klubu na Slovensku SLOPAK. Je to dátum registrácie. A hneď 10 dní na to sa konala ustanovujúca schôdza zakladajúcich členov. A tu je ich zoznam:

 • Roščák
 • Haláč
 • Sedláček
 • Šedivý Ľubomír
 • Šedivý Tomáš
 • Šedivý Ivan
 • Šedivá Jana
 • Sobolič Milan
 • Toman Blanka
 • Toman Miro
 • Vojtáškovci A. a E.
 • Hanáková
 • Krchňáková
 • Rozhold
 • Horáková

V tomto roku sme usporiadali prvý oficiálny turnaj na Slovensku, podľa oficiálnych pravidiel „Novembrové gule“, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 15 dvojíc. Vyhrali priatelia z klubu PkBa, ktorí sa zaregistrovali ako prví na Slovensku. Za najzaujímavejší výsledok prvého roku sa považuje štvrté miesto trojice L. Šedivý, Mil. Sobolič, Toman na turnaji „O pohár baróna Trencka“ v Brne. Absolvovali sme aj prvý turnaj v Rakúskom Illmitzi a následné posedenie v Csárde Paprika v Hegiyeshalome položil základ našich priateľských vzťahov.