1990-2001

Prehistória klubu SLOPAK začala v júli roku 1990 pri dovolenkovom pobyte rodiny Šedivých na chorvátskom pobreží v mestečku Krvavica, kde niekoľko miestnych pánov viedlo vášnivé spory okolo vzdialeností nimi vrhaných gúľ. Bola to boccia, južná sestra petangu, ktorú si aj po roku vyskúšali na úpätí hory Sv. Jure. Nasledovalo niekoľko dovoleniek a hranie boccie s umelohmotnými guľami. V roku 1998 na dovolenke vo Francúzsku bola zakúpená prvá sada kovových petangových gúľ a začalo sa častejšie hrávať podľa pravidiel na chate v Plaveckom Štvrtku. Pridávali sa ďalší nadšenci tejto hry, ako rodiny Tomanovcov a Soboličovcov.